'Like'de facebook pagina van'Energie In Balans'en lees wekelijks nuttige energetische tips. 

Ga bewust om met EM Straling

YOUTUBE LINK: https://www.youtube.com/watch?v=vrKTIWtJtmE

TEKST NEDERLANDS:

Mijn naam is Peter, echtgenoot van Dominique Heiremans van Energie In BalansReeds enkele jaren leg ik me toe op het bestuderen van  2 specifieke onderwerpen die een belangrijke invloed uitoefenen op je welzijn, namelijk de werking en de effecten van Elektromagnetische straling en het belang van water. In  deze presentatie wil ik jullie graag verkort de problematiek van Elektromagnetsiche straling  verduidelijken en jullie ook enkele tips geven om het effect van elektrosmog  te beperken.

Het menselijk lichaam bestaat uit een fysiek biologisch organisme maar ook uit een fijnstoffelijk deel en beiden hebben energie nodig om optimaal te werken. Belangrijke bronnen voor deze levensnoodzakelijke energie zijn gezonde voedingstoffen en de zuivere lucht die we inademen. Maar evenzeer omgevingsfactoren zoals intermenselijke relaties, de natuur, en zonlicht zijn van fundamenteel belang om deze energie in balans te houden en aan te vullen.

Alles wat bestaat zichtbaar en niet zichtbaar kan je herleiden naar energie. Denk maar aan de wet van Einstein  E=mc² , die uitlegt hoe materie en energie eigenlijk hetzelfde zijn.
Alles wat bestaat is dan ook energie, en biologische systemen werken en communiceren met elkaar op basis van elektromagnetische signalen.

Alle reeds vernoemde aspecten zoals gezonde voeding, zuurstof, of zonlicht zijn eigenlijk allemaal vormen van straling en we weten uit evolutionaire studies dat de mens, maar ook alle andere organismen op deze planeet, zich al miljoenen jaren heeft kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Maar ons natuurlijke aanpassingsvermogen heeft uiteraard limieten.

De mens heeft de laatste 100 jaar heel wat kunstmatige stralingsvormen ingevoerd, die inwerken op ons lichaam en waartegen ons systeem moet kunnen reageren om gezond te blijven.  Als het voor ons lichaam te snel gaat of teveel wordt, faalt het en uit het zich in ziekteverschijnselen. En laat me even zeer duidelijk zijn, deze kunstmatige vorm van elektrosmog brengt schade toe aan het menselijk lichaam. Mensen die elektrosensitief zijn ervaren direct schadelijke effecten, maar er bestaan ook honderden studies die op z’n minst op de zorgwekkende gevolgen duiden op langere termijn voor ons allen.

Een van de wetenschappelijke pistes, waarom dit coronavirus zich zo snel verspreidt en sommige mensen er extreem kwetsbaar voor zijn, zou kunnen gelinkt worden met het invoeren van net die technische, man-made EM straling, zoals wifi en 5G. Is het niet toevallig dat in 2019, in  Wuhan, Italië, de VS, en in andere landen 5G werd uitgerold? Ik denk dat deze piste eerst zeer ernstig moet onderzocht worden, alvorens we 5G zomaar laten opdringen door de industrie. WEL-ZIJN is niet noodzakelijk verbonden aan de ongebreidelde uitbreiding van technologie.

Voor alle duidelijkheid, ik zeg niet dat je je smartphone, PC of wifi niet mag gebruiken. Er zijn immers heel wat nuttige toepassingen. In deze tijd is het een van de weinige manieren om in contact te blijven met onze medemensen en informatie te vinden en te delen.
Maar ga er aub heel bewust mee om. We hebben allemaal de neiging om nu meer op onze PC of smartphone te gaan zitten, maar leg hem ook eens opzij en ga eens iets anders doen.

Ik deel hier graag met jullie enkele nuttige en zeer praktische tips, die geen geld kosten.

  1. Vermijd het dragen van de GSM direct op het lichaam. Hou je smartphone uit je broekzak en leg hem op minstens 1meter. Daardoor verminder je alvast met een factor 1000 de stralingsbelasting. Je GSM gebruikt immers dezelfde type straling als een microgolf oven.
  2. Bel met een oortje, liefst niet met Bluetooth, en vermijd bellen met het apparaat aan het oor. Vermijd een zwak signaal (weinig ‘blokjes’), omdat dan je telefoon meer energie zal nodig hebben om te verbinden met de antenne.
  3. Zet de GSM op vliegtuigmodus als je slaapt of rust. Doe dit ook op tablets als bvb je kinderen laat spelen
  4. Zet de Wifi uit ‘s nachts. Je kan dit doen door een tijdschakelaar te gebruiken. Die bvb om 11u ’s avonds de stroom naar de wifi onderbreekt tot ’s morgens.
  5. Schakel de homespot functie uit op je wifi signaal.
  6. Schakel Bluetooth uit.  Vermijd GSM in auto en trein. Je apparaat zal immers veel meer vermogen nodig hebben en dat kan je merken doordat je batterij veel sneller leegloopt.
  7. Vervang, indien mogelijk je DECT telefoon thuis door een apparaat met snoer.
  8. Vermijd elektrische apparaten in je slaapkamer, zoals GSM, TV, radiowekker, babyfoon, elektrische deken, … . Dit is zeer belangrijk voor kinderen. . ’s Nachts gaat je lichaam in een herstelmodus, en dan moet je trachten zoveel mogelijk schadelijke invloeden te weren uit je slaapkamer.
  9. Zorg dat je regelmatig geaard bent. Zo kunnen de positieve ionen, die ons lichaam verzamelt oa door elektrosmog, uitgewisseld worden voor negatieve ionen vanuit het aardoppervlak. Loop op je blote voeten buiten, knuffel eens een boom,  en ga in de natuur gezonde straling opnemen.

Tijdens mijn presentaties ga ik uiteraard veel uitgebreider in op dit onderwerp. Maar voor nu, tracht je eigen kennis te verruimen en tracht een aantal van de tips toe te passen in je dagelijks leven.  Nogmaals, doe dit vooral als je gaat slapen.  Je nachtrust is extreem belangrijk. Je zal zien, deze tips zijn helemaal niet moeilijk. Als je er al enkele kan uitpikken die makkelijk zijn voor je, en ze bewust toepast, ga je je stralingsbelasting snel verminderen.

Als je iets meer wil weten, op de website van Energie in Balans  staan 3 artikels die ik over dit onderwerp heb geschreven.

En tot slot, je mag me geloven, maar je moet me niet geloven. Elkeen mag en moet zijn eigen waarheid vormen. Ik kan je alleen maar aanmoedigen om zelf opzoek te gaan, en te doen wat goed voor je voelt.  

Zorg voor jezelf en veel succes!