'Like'de facebook pagina van'Energie In Balans'en lees wekelijks nuttige energetische tips. 

ELEKTROMAGNETISCHE STRALING

Elektromagnetische Straling - Wat is het en waarom moeten we er bewust mee omgaan?

Het menselijk lichaam is niet zomaar een mechanische machine, bestaande uit pure materie. Wij zijn een wonderlijk energetisch wezen en lichaamsfuncties verlopen via subtiele elektromagnetische signalen.
​Men weet dit al duizenden jaren.
Gedurende miljoenen jaren hebben we ons aangepast aan de natuurlijke straling die we in onze omgeving ervaren: Het magnetisch veld van de aarde, kosmische straling, aardstralen, de zon, ... . Die straling hebben we nodig om te kunnen leven. We zijn eraan aangepast. Zonder straling is er geen biologisch leven mogelijk.

Straling is een verschijnsel waarbij energie en informatie wordt overgedragen zonder dat er een direct contact bestaat tussen zender (de stralingsbron) en ontvanger (bvb het menselijk lichaam of een lichaamcel). Zo geeft zonlicht ons energie die we opslaan in onze cellen en dan gebruiken om te leven.
Het is intussen wetenschappelijk bewezen dat levende organismen elektromagnetische straling nodig hebben maar dat ze die ook als stressfactoren kunnen ervaren en dat ze schade kunnen veroorzaken (bvb nucleaire straling en X-stralen). Ons lichaam kan zich relatief makkelijk aanpassen als de kenmerken van straling constant zijn. Elke natuurlijke bron van straling heeft die eigenschappen. We hebben echter geen biologische afweermechanismen tegen grote variaties van natuurlijke en kunstmatige elektromagnetische velden.
Wat betekent dit?
Elke vorm van natuurlijke straling bestaat uit een sinusvorm golf. Ons lichaam ervaart deze golven als iets natuurlijks, elke golf stijgt en daalt geleidelijk, en onze lichaamcellen herkennen deze signalen en kunnen die geleidelijke stijging en daling opvangen. Onze cellen communiceren met elkaar op gelijkaardige wijze, door het zenden en ontvangen van golffuncties, die we frequenties noemen. Doorheen ons lichaam en tussen onze cellen onderling wordt op deze wijze informatie doorgegeven. Biologisch elektromagnetisme bestrijkt een frequentiegebied van de laagste frequenties tot diep in het ultraviolette bereik. Lichtfrequenties bijvoorbeeld (onder vorm van biofotonen) zijn betrokken bij de regularisatie van de stofwisseling en lagere frequenties worden gebruikt als organisch communicatiesysteem. Daardoor is het lichaam een open elektromagnetische systeem dat in principe met alle frequenties mee kan resoneren. Dat betekent eveneens dat in principe ieder extern elektromagnetisch signaal binnen ons organisme kan interveniëren en daarmee biologische functies kan versterken of verstoren. Goede frequenties hebben een positieve invloed op ons lichaam. Andere frequenties werken verstorend.
 
Als je ervan uitgaat dat wij allemaal elektromagnetische wezens zijn, en dat de signalen die wij uitzenden en ontvangen een invloed hebben op onze omgeving en op ander mensen, is het makkelijk te begrijpen dat ook de technische straling die wij als mens hebben ingevoerd een invloed moet hebben op ons lichaam.  Sinds de uitvinding van de elektrische gloeilamp is de ontwikkeling van elektrische en elektronische apparaten enorm toegenomen. Dat is goed, want het is een meerwaarde in ons dagelijkse leven. Maar er is een keerzijde. Door de ontwikkeling van draadloze systemen zoals radar, GSM, UMTS en Wifi, heeft de mens de hoeveelheid straling met een factor van 1 miljoen tot 1 miljard keer verhoogd. Deze straling is dag en nacht aanwezig, maar heeft geen natuurlijke vorm. Inderdaad, doordat de moderne elektronica gebaseerd is op het systeem van binaire signalen (0 en 1) worden er geen mooie sinussignalen meer de ether ingestuurd, maar bloksignalen. Deze bloksignalen kan je op celniveau bekijken als een vorm van "klopjes met een hamer", die honderden keer per seconde op de cel slaan, wat in het lichaam wordt ervaren als een stress.

De kunstmatige elektromagnetische straling die de mens in onze leefomgeving heeft geïntroduceerd is daarom een belasting voor ons lichaam en creëert een innerlijke stress. Die stress is 24u op 24u aanwezig en wordt steeds groter door de verdere ontwikkeling en de invoering van meer systemen en signalen. Elk van deze systemen voldoet wellicht aan een of andere norm, maar voor de som van  al die signalen samen bestaat geen enkele norm of limiet.

Een gezond lichaam zal altijd trachten daar op een of andere manier mee om te gaan. Sterke en gezonde mensen gaan dit kunnen verwerken. Maar ons lichaam heeft rust nodig om te kunnen herstellen. Dat doen we vooral 's nachts. Dan veranderen onze hersenfrequenties en gaan we in een herstelmodus die ons immuunsysteem toelaat om de schade die we tijdens de dag hebben opgelopen te  herstellen. Ons lichaam lijnt zich dan op aanwezige aardse frequenties die ons rust en herstel bezorgen. Door het permanente "elektromagnetische bad" waarin we in onze moderne maatschappij worden ondergedompeld is het zeer moeilijk en zelfs onmogelijk geworden om ons lichaam deze nodige rust te geven. We worden immers permanent gebombardeerd met niet-natuurlijke straling die ons lichaam niet herkent en waarmee het dus ook moet afrekenen wanneer we eigenlijk in rust zouden moeten zijn. Ook op celniveau kan dit problemen geven. Cellen communiceren immers met elkaar via elektrische signalen. De sterke externe signaalbronnen kunnen deze celcommunicatie verstoren omdat de cellen gaan resoneren op deze externe frequenties en aldus de normale, goede celcommunicatie verstoord wordt.
Op langere termijn gaat iedereen daar een of andere invloed van ondervinden. Heel wat artsen en wetenschappers wijzen op de gevaren op langere termijn, en er bestaan duizenden rapporten hierover.
 
Bewust omgaan met elektromagnetische straling is dus de boodschap. Dit is zeker belangrijk als je ziek bent of kampt met een verzwakte gezondheid. Elektromagnetische straling werkt dan immers als een versterkende factor en werkt storend op een goed herstelproces. Ook kinderen en jongeren dienen bewuster om te gaan met deze technologie. Zij zijn immers kwetsbaarder en de impact is bij hen groter dan bij volwassenen omdat hun lichaam nog in volle ontwikkeling is.

Tot slot wil ik nog dit persoonlijke advies meegeven:

Informeer jezelf. Weet dat de overheid enorm veel geld verdient aan de Telecom industrie. De normen die geadviseerd worden door artsen en biologen zijn tot 10.000 keer lager dan deze die door de industrie en de overheid gehanteerd worden. Er zijn enorme financiële en economische belangen die ertoe bijdragen dat het 'voorzorgsprincipe' met de voeten wordt getreden.
(Het voorzorgsprincipe is de wettelijke verplichting van de overheid om slechts iets op de markt toe te laten wanneer bewezen is dat het echt veilig is voor de gezondheid. En dus niet omgekeerd, waarbij bvb de industrie zich aan de bevolking opdringt dat het allemaal kan omdat het zogezegd (nog) niet bewezen is dat het schadelijk kan zijn 

Peter Van den Broucke, ir, stralingsdeskundige

Deze TIPS kan je makkelijk toepassen en kosten geen geld:

  1. 1. Vermijd het dragen van de GSM direct op het lichaam.
  2. 2. Bel met een oortje en vermijd bellen met het apparaat aan het oor. Vermijd een zwak signaal (weinig ‘blokjes’)
  3. 3. Zet de GSM op vliegtuigmodus als je slaapt of rust. Doe dit ook op tablets als bvb je kinderen laat spelen
  4. 4. Vermijd het gebruik van laptop of tablet direct op de benen.
  5. 5. Zet de Wifi uit ‘s nachts. Schakel de homespot functie uit
  6. 6. Schakel Bluetooth uit.  Vermijd GSM gebruik in auto en trein.
  7. 7. Vervang je DECT telefoon thuis door een apparaat met snoer.
  8. 8. Vermijd maximaal elektrische apparaten in je slaapkamer (GSM, TV, radiowekker, elektrische deken, babyfoon, …)
  9. 9. Vermijd het gebruik van de microgolf oven. Schakel zoveel mogelijk elektrische apparaten uit 's nachts. Laat onnodige signalen (zoals smartmeters of domotica) niet toe in je huis. Tracht zoveel mogelijk apparatuur met kabels te gebruiken en draadloze systemen te vermijden.
  10. 10. Zorg dat je zelf regelmatig geaard bent. Loop regelmatig blootsvoets in het gras of in de zee.