'Like'de facebook pagina van'Energie In Balans'en lees wekelijks nuttige energetische tips. 

CENTEREN, AARDEN, HERBRONNEN

Energy Medicine ondersteunt ons in onze weg naar Heel Zijn. Het doel is echter niet direct en enkel de klacht of de ziekte aan te pakken. Dit in tegenstelling tot het idee in de allopatische geneeskunde waarbij men ervan uit gaat dat gezondheid en welzijn voornamelijk kan verkregen worden door te herstellen wat niet meer werkt of door enkel symptomen te bestrijden.

Volgens de theorieën van de meeste oude wijsheden start heling met Centering, Aarding en Herbronning. Ook Eden Energy Medicine is gebaseerd op de theorieën van deze oude wijsheden welke ons leren 'Body, Mind & Spirit' terug met elkaar te verbinden om zodoende vitaler en meer in balans door het leven te gaan. Het toepassen van deze principes leert ons terug verbinding te maken met wie we werkelijk Zijn. Want dit is eigenlijk wat met HELING bedoeld wordt. Maar laat ons even deze 3 principes wat verder uitdiepen.

 

CENTEREN

Centering verkrijg je door focus in het moment. Je aandacht in het hier en nu laten komen en bewust aandacht brengen naar een specifieke energie. Het is de eerst noodzakelijke stap in elke bewuste actie.

Denk maar aan een atleet die zich concentreert alvorens de wedstrijd start. Een acteur die voor zijn optreden zich helemaal inleeft in zijn rol. Het is de eerste stap in elk spiritueel ritueel en ook in elke EEM oefening waar we met onze aandacht in het hier en nu ons volledig focussen op de oefening en de energieën waarmee we willen communiceren.

Maken we niet allemaal eens de fout onze Dagelijkse Energieroutine uit te voeren vanuit een niet gecenterde manier? Zoals bvb onze nierpunten bekloppen terwijl we denken aan een pijnlijke schouder of het meningsverschil dat je gisteren had met je partner?

Je kan pas van Centering spreken als we in het moment kunnen blijven in volle aandacht voor een specifieke energie. Daarom is Centering meer 'ZIJN' en niet 'DOEN'! (BEing and not DOing). Maar begrijp me niet verkeerd. Het is geen passieve vorm van 'ZIJN'. Het is een actieve vorm van 'ZIJN'.

Centering heeft een heel sterk YIN aspect (Yang = actie en YIN = rust en herstel). Maar deze YIN kracht is geen passieve kracht. De kracht van rust en herstel is een kracht die constant werkt. Denk maar aan alle YIN meridianen (Hart-, Milt-, Nier-, Lever-, Long- en Hartbeschermer meridiaan) en het belang van hun energie. Het hart dat 24/24 klopt, de longen die constant O2 opnemen en CO2 uitscheiden, de milt die alles constant metaboliseert, de lever die de Qi flow in beweging houdt en het lichaam ontgift, de nieren die 24/24  onze energie filteren en opslagen, en de hartbeschermer die de bloedcirculatie reguleert en 24/24 het hart beschermt tegen negatieve invloeden en op die manier al onze YIN energieën beschermd.

Centering activeert dus de YIN flow in het lichaam en brengt deze YIN energie in balans. Spijtig genoeg is de YIN energie geen energie waarvan je enorme reserves kan opslagen. Het is dus noodzakelijk deze energie constant aan te voeren en te vernieuwen door je bewust te voeden en te herbronnen met de juiste YIN energie. Bewustwording van het belang van Centering en van het YIN aspect van het 'ZIJN' is hoognodig in onze huidige hectische maatschappij waarbij DOEN hoogtij viert. We kunnen ons niet voldoende meer voeden door 1 keer in de week naar de Yoga te gaan of 3-maal per jaar op vakantie. YIN energie moet bewust meermaals per dag opnieuw worden aangevoerd. Vervang het woord 'YIN' door 'Vrouwelijk' en je begrijpt dadelijk waarom men tegenwoordig spreekt over de activatie van onze vrouwelijke energieën! (The time of the empowered YIN). Ons terug meer voeden en verbinden met  YIN energieën is de sleutel in ons evolutionair proces.  En dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen.

Centering is de eerste stap naar 'Empowered YIN'

Oefening: Momenten van YIN

In EEM leren we hoe we onze YIN energieën kunnen versterken door de versterkingspunten vast te houden. Maar een snellere manier om onze YIN energieën te versterken is te werken met de imaginaire 'Momenten van YIN'.

· Hint voor diegene die kan zelftesten: Test eerst je eigen YIN energieën (Hart, Milt, Nieren, Lever, Hartbeschermer, Long) voor de oefening. Na de oefening check je opnieuw en je zal zeker een verbetering merken in de energieflow van de meridianen die in onbalans waren.  

· Neem meerdere 'Momenten van YIN' per dag. Doe dit heel bewust. Dit werkt omdat je jezelf voedt met de Universele YIN energie. Het voedt je met een frisse YIN flow en zal deze energie daar brengen waar nodig.

· Doe dit gewoon tijdens je dagelijkse activiteiten. Op kantoor tijdens het werk, in de keuken aan de afwas, in de rij van de supermarkt …. enz.

· Neem 1 minuutje van je tijd en sluit eventueel je ogen. Beeld je in dat je ligt in een prachtige tuin en kijkt naar een stralende blauwe hemel. Een zacht briesje blaast door de takken van de bomen, de zon schijnt en je geniet van de warme zonnestralen op je lichaam. Voel wat deze imaginaire oefening teweegbrengt in je lichaam.

· Je kan natuurlijk een oneindig aantal mogelijkheden van 'YIN Momenten' bedenken die je in je verbeelding kan uitvoeren. Of indien je de luxe hebt mag je dit uiteraard ook letterlijk nemen en effectief het werk even onderbreken om in het gras even te genieten van een blauwe lucht en een stralende zon.

Nog enkele andere voorbeelden van 'Momenten van YIN'

· Verbeeld je dat je ligt in een warm bad omringt met kaarsjes. Dit geeft je een veilig gevoel van thuiskomen, ontspanning en rust.

· Verbeeld je dat je zit in een akoestische ruimte waar je geniet van de mooiste klanken die je wezen tot diep in elke cel doordringen.

· Verbeeld je dat je voor de spiegel staat en tegen jezelf zegt ' ik hou van je'. Lach naar jezelf terwijl je hart zich opvult met de meest helende energieën.

 

AARDEN

Stress is de basis van de meeste ziekten en het niet geaard zijn is een gevolg ervan. Het probleem stelt zich omdat 'niet geaard zijn' of het 'tekort aan aarding' op zich dan weer aan de basis ligt van een chronische energieonbalans dat op zich weer de ziekte of de klacht in stand houdt of verergert.

De meeste aardingsoefeningen richten zich op het fysiek aarden van het lichaam. Fysiek geaard zijn betekent dat je in contact staat met moeder aarde; verankerd in je aardse lichaam, een gevoel van stabiliteit ervaart omdat je lichaamspolariteit op een correcte manier in verbinding staat met de polariteit van de aarde. Het gaat hier effectief om een elektrische & elektromagnetische verbondenheid tussen je lichaam en de aarde met haar natuurlijke frequenties, ritmes en cyclussen.

Maar de fysieke Aarding met de aarde is maar één manier om aarding te begrijpen. We moeten onszelf zien als een wezen met verschillende lichamen. Zowel het fysieke lichaam als het mentaal/emotionele lichaam zijn delen van onszelf die aarding nodig hebben om balans te ervaren.

Het gevoel van verbinding en connectie, erkenning en validatie, het gevoel gezien te worden zijn allemaal belangrijke aspecten om je sociaal/emotioneel geaard te voelen.

Maar ook dat is nog niet voldoende. Het fysieke en het mentaal/emotionele lichaam moeten op zich ook nog aarden met onze hogere zelf, met ons spiritueel lichaam. Het is dus belangrijk de verschillende dimensies van aarding te begrijpen als je met heling bezig bent.

De eerste vraag die we onszelf moeten stellen ivm met aarding is: Wat maakt dat ik mijn aarding verlies? Wat geeft me stress? Dat zal je een beter antwoord geven waar je je aarding verliest en met welke oefeningen, technieken of levensstijlverandering je aan de slag kan gaan om je Body, Mind & Spirit te Aarden. Onthoud dat het uitvoeren van de Dagelijkse Energieroutine je zowieso helpt om op dagelijkse basis geaard te blijven. Maar ik geef je nog enkele bijkomende EEM aardingsoefeningen zodat je wat kan afwisselen. Ik kan je ook nog een belangrijke tip meegeven. Doe een aardingsoefening bewust tijdens een stressmoment. Of denk aan een stress terwijl je een aardingsoefening uitvoert. Dit kan zeer ondersteunend werken in het herprogrammeren van het patroon dat aan de oorzaak ligt van de stress. 

Oefening: Aarden via de voeten

Aan de basis van elke voet bevindt zich een energetische vortex die de energie van de aarde in het lichaam brengt. Onze voeten kunnen ons lichaam synchroniseren met de ritmes van de aarde, maar soms is deze verbinding tussen de voeten en de aarde geblokkeerd. Indien je van oordeel bent dat dit het geval is, tracht een of meerdere van volgende technieken.

· De voeten 'lepelen'. Gebruik hiervoor een soeplepel in Inox.

· Open de 'voetchakra's.' Dit doe je door de voetzool te stretchen, de voetreflexen boven op de voet stevig te masseren en met je handen een nijpbeweging uit te voeren op de zijkanten van je voeten.

· Open de 'handchakra's' door ze te masseren met de duimen (met de duim van de ene hand wrijf je in de palm van de andere hand) en vervolgens de energieën af te wrijven via de uiteinden van de vingers. Ook dit werkt aardend.

· Vortex opwekken met partner: Vraag een partner om op een afstand van minstens 40cm onder de voetzolen gedurende 2 tot 3 minuten een in tegen-wijzerzin cirkelende draaibeweging uit te voeren met de handen. Handpalmen naar de voetzolen gericht.

· Blootvoets lopen in het gras of languit gaan liggen op de grond zijn ook zeer krachtige aardingstechnieken die de energetische vortex energie van de aarde stimuleren.

 

HERBRONNEN

Herbronnen betekent letterlijk je terug verbinden met je bron. Je verbinden met die energieën die je voeden. Maar herbronnen is eigenlijk meer dan gewoon voedende energieën tot je nemen. Het betekent dat je je verbindt met radiante energieën, energieën die je blij maken, die je passie terug opwekken. Herbronnen kan zich ook manifesteren in dankbaarheid, vergeving, tevredenheid of appreciatie. Je kan het ook ervaren in een gevoel van warmte en veiligheid. In een gevoel van intens geluk of extase. Je kan het ervaren als je in contact bent met je diepste kern, met je eigen IK in zijn zuiverste vorm, met je Goddelijke zelf.

Als je het mij vraagt is 'Herbronnen' datgene wat Energy Medicine technieken werkelijk doet werken. Het is de X-factor waar onze energieën het meest positief op reageren. Het is de X-factor die de helende krachten in onszelf wakker maken. (Denk aan de X van 'X-chromosoom', het vrouwelijke deel van het chromosoom J )

Technieken of oefeningen om te herbronnen zullen dus voornamelijk je YIN energieën voeden! Donna Eden's oefening bij uitstek om je te herbronnen noemt 'De Hemel stroomt binnen'.

Oefening - De Hemel stroomt binnen

Met deze oefening kan je weer contact maken met de heilige dimensie van het leven, met de grotere krachten van het universum. Een zeer krachtige oefening op momenten van wanhoop, eenzaamheid en radeloosheid omwille van onbeantwoorde vragen of ziekte. Als je deze oefening doet word je eraan herinnerd dat je niet alleen bent in het universum. Deze gedachten alleen al brengen zeer helende energieën in beweging. Indien mogelijk doe de oefening in de vrije natuur of op een andere plaats die speciaal aanvoelt. Je kan de oefening ook doen als een soort gebed of uit dankbaarheid. Breng de opgenomen energie naar een plaats in je lichaam dat nood heeft aan helende energie. Zoals bvb de hartchakra zoals je mij op onderstaande foto ziet doen.

1. Ga rechtop staan en neem een moment om jezelf te aarden. Leg ook je handen op de dijen wat de aarding zal versterken. Adem diep in en uit terwijl je bewust verbinding maakt tussen je lichaam en de aarde.

2. Adem diep in, breng je handen in gebedshouding voor je borst.

3. Op de volgende in-ademhaling spreid je de armen en breng je ze ophoog. Reik uit naar de hemel en ervaar hoe ook de hemel naar jou reikt. Hiermee heb je de helende energieën uit het universum uitgenodigd. Blijf in deze houding zolang je maar wil.

4. Breng deze helende energie met je armen naar je toe en breng je handen naar je hartchakra in het midden van je borst.

5. Eventueel kan je de handen ook brengen naar een plaats in je lichaam dat behoefte heeft aan helende energieën. Leg je handen op dat gebied en laat de energie daar binnen stromen.

link naar Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=I9BZgTwo9IU