'Like' de facebookpagina 'Energie In Balans' en leer wekelijks nuttige EEM Tips

Informatievond - Bewust omgaan met Elektromagnetische straling

Hoe bewust leven in een wereld van eletromagnetische straling? 

We leven in  een wereld vol technische straling. Levende organismen hebben natuurlijke straling nodig, omdat ze een bron zijn van energie en onze biologische klok erop is afgestemd. Maar de gezonde, natuurlijke straling gaat verloren in het enorme 'debiet' aan technische straling waarin we vandaag moeten leven. 
 
Straling als stress factor:

Ons lichaam is op continue wijze onderhevig aan stressfactoren. Een lichaam dat een of andere vorm van stress ervaart veroorzaakt vrije radicalen en het immuunsysteem zal in gang gezet worden om de herstelmodus in gang te zetten. Straling van bvb een smartphone, wifi of pc veroorzaakt een stresservaring op celniceau in het lichaam. Dat is intussen duidelijk wetenschappelijk bewezen.

De wetenschap is op zoek naar een antwoord op de vraag hoe straling stress kan veroorzaken. De Amerikaanse professor M. Pall kwam in 2013 als eerste met een technisch medische verklaring. Volgens Pall reageren bepaalde ontvangers of receptoren van de cel, die als eens oort antennes aan de buitenkant van cellen zitten, op elektromagnetische straling. Hierdoor ontstaat een kettingreactie in de cel waarbij oa. veel vrije radicalen worden gevormd. Vrije radicalen zijn agressieve deeltjes die in hte lichaam vrijkomen bij stressreacties en die de cellen beschadigen. Deze vrije radicalen hebben een belangrijk aandeel in de negatieve gezondheidseffecten van stress. Het menselijk lichaam is een elektromagnetisch wezen en alle lichaamsfuncties verlopen via elektromagnetische signalen. Onder invloed van de technische straling en de continue blootstelling, dag en nacht, worden deze normale lichaamsfuncties belast en verstoord, wat kan leiden tot klachten en gezondheidsproblemen.

Is kunstmatige straling een probleem?
De hoeveelheid straling die in onze leefwereld kunstmatig wordt opgewekt is de laatste 30 jaar met een factor één miljoen tot één miljard vergroot. Vooral wifi, GSM en de nieuwe generaties UMTS zijn hiervoor verantwoordelijk. Deze vorm van 'microgolf straling' is nu net van die aard dat ze in natuurlijke vorm eigenlijk nauwelijks op net aardoppervlak bestaat omdat ze tegengehouden wordt door de atmosfeer, wanneer deze vanuit de ruimte de aarde bereikt. En vermits wij biologische wezens zijn, die elektrische signalen gebruiken als communicatiemiddel tussen cellen, kunnen deze signalen verstoord raken door de kunstmatige signalen die wij als mens de laatste 30 jaar met enorme hoeveelheid doorheen ons lichaam sturen. Geen enkele biologisch organisme kan zich zo snel aanpassen aan dit soort nieuwe omgevingsbelasting. 
De bevolking wordt uitgelegd dat er geen 'harde' bewijzen zijn voor de schadelijke effecten van EM straling. Dit is misleidend, want er bestaan honderden wetenschappelijke en medische studies die wel degelijk uitwijzen dat er wel reden is tot bezorgdheid. Elektromagnetische gevoeligheid is steeds frequenter een chronische ziekte waaraan steeds meer mensen gaan lijden. Het aantal wordt geschat op 5% van de bevolking die er effectief last van heeft en 30% die onbewust een negatieve invloed ondervindt. Er bewust mee omgaan is dus zeker aangewezen, vooral 's nachts. Aan u de keuze om het te negeren of u verder te informeren. 

Is er reden tot bezorgdheid? Wat kan ik doen?


Tijdens deze informatieavond krijgt u een antwoord op volgende vragen:

  • Wat is straling? Wat is het verschil tussen natuurlijke en kunstmatige straling?
  • Welke invloed heeft straling op ons lichaam en op celniveau?
  • Wat kan ik doen om de effecten te verminderen?
  • kan ik iets meten of doen in mijn huis of bij mezelf? 

 

We zullen straling niet meer uit onze maatschappij kunnen weren. er zijn immers teveel nuttige toepassingen. maar we kunnen trachten de schadelijke invloeden te beperken. Vooral kinderen en jongeren dienen dit te doen, omdat hun lichaam nog in volle ontwikkeling is en hun cellen daarom veel gevoeliger zijn voor de negatieve effecten van straling. 

 
 
 
 

 

Deze infoavond wordt gegeven door Peter Van den Broucke, ir en stralingsdeskundige 

Locatie: 

Tijdstip:  

Inschrijven kan via mijn website:

www.energieinbalans.be

Data: 
Zaterdag 30 maart
Kostprijs: 
25€/persoon (inclusief huur zaal)
Inschrijven is noodzakelijk