'Like'de facebook pagina van'Energie In Balans'en lees wekelijks nuttige energetische tips. 

Lezing - Hoe bewust omgaan met Elektromagnetische straling

Hoe bewust leven in een wereld van elektromagnetische straling? 

We leven in  een wereld vol technische straling. Levende organismen hebben natuurlijke straling nodig, omdat ze een bron zijn van energie en onze biologische klok erop is afgestemd. Maar de gezonde, natuurlijke straling gaat verloren in het enorme 'debiet' aan technische straling waarin we vandaag moeten leven. 
 
Straling als stress factor:

Ons lichaam is op continue wijze onderhevig aan stressfactoren. Een lichaam dat een of andere vorm van stress ervaart veroorzaakt vrije radicalen en het immuunsysteem zal in gang gezet worden om de herstelmodus in gang te zetten. Straling van bvb een smartphone, wifi of pc veroorzaakt een stresservaring op celniceau in het lichaam. Dat is intussen duidelijk wetenschappelijk bewezen.

De wetenschap is op zoek naar een antwoord op de vraag hoe straling stress kan veroorzaken. De Amerikaanse professor M. Pall kwam in 2013 als eerste met een technisch medische verklaring. Volgens Pall reageren bepaalde ontvangers of receptoren van de cel, die als een soort antennes aan de buitenkant van cellen zitten, op elektromagnetische straling. Hierdoor ontstaat een kettingreactie in de cel waarbij oa. veel vrije radicalen worden gevormd. Vrije radicalen zijn agressieve deeltjes die in hte lichaam vrijkomen bij stressreacties en die de cellen beschadigen. Deze vrije radicalen hebben een belangrijk aandeel in de negatieve gezondheidseffecten van stress. Het menselijk lichaam is een elektromagnetisch wezen en alle lichaamsfuncties verlopen via elektromagnetische signalen. Onder invloed van de technische straling en de continue blootstelling, dag en nacht, worden deze celcommunicatie verstoord, wat kan leiden tot klachten en gezondheidsproblemen.

Is kunstmatige straling een probleem?
De hoeveelheid straling die in onze leefwereld kunstmatig wordt opgewekt is de laatste 30 jaar met een factor één miljoen tot één miljard vergroot. Vooral wifi, GSM en de nieuwe generaties UMTS zijn hiervoor verantwoordelijk. 4G en 5G zijn intussen ook een feit. Deze vorm van 'microgolf straling' heeft bovendien geen natuurlijke sinusvorm, maar is gepulseerd, een vorm die ons lichaam niet kent. En vermits wij biologische wezens zijn, die elektrische signalen gebruiken als communicatiemiddel tussen cellen, kunnen deze signalen verstoord raken door de kunstmatige signalen die wij als mens de laatste 30 jaar met enorme hoeveelheid doorheen ons lichaam sturen. Geen enkele biologisch organisme kan zich zo snel aanpassen aan dit soort nieuwe omgevingsbelasting. 
De bevolking wordt uitgelegd dat er geen 'harde' bewijzen zijn voor de schadelijke effecten van EM straling. Dit is misleidend, want er bestaan honderden wetenschappelijke en medische studies die wel degelijk uitwijzen dat er wel reden is tot ernstige bezorgdheid. Elektromagnetische gevoeligheid is steeds frequenter een chronische ziekte waaraan steeds meer mensen gaan lijden. Het aantal wordt geschat op 5% van de bevolking die er effectief last van heeft en 30% die onbewust een negatieve invloed ondervindt. Er bewust mee omgaan is dus zeker aangewezen, vooral 's nachts.

Aan u de keuze om het te negeren of u verder te informeren. 

Is er reden tot bezorgdheid? Wat kan ik doen?


Tijdens deze lezing krijg je een antwoord op volgende vragen:

  • Wat is straling?
  • Wat is het verschil tussen natuurlijke en kunstmatige straling?
  • Wat is Wifi? 4G en 5G?
  • Hoe zit het nu eigenlijk met de normen?
  • Welke invloed heeft straling op ons lichaam?
  • Wat kan ik doen om de effecten te verminderen?
  • Kan ik iets meten of doen in mijn huis of bij mezelf?

We zullen straling niet meer uit onze maatschappij kunnen weren. Er zijn immers veel nuttige toepassingen. maar we kunnen trachten de schadelijke invloeden te beperken. Vooral kinderen en jongeren dienen dit te doen, omdat hun lichaam nog in volle ontwikkeling is en hun cellen daarom veel gevoeliger zijn voor de negatieve effecten van straling. 

 
 
 
 

 

Deze lezing wordt gegeven door mijn echtgenoot, Peter, ir en stralingsdeskundige. Hij tracht wetenschap en gezondheidsaspecten op een holistische manier uit te leggen, zodat je nadien zelf aan de slag kan met een goede kennis. 

Inschrijven kan via mijn website:

www.energieinbalans.be

Inschrijven is noodzakelijk