'Like'de facebook pagina van'Energie In Balans'en lees wekelijks nuttige energetische tips. 

DE LEVER EN ZIJN ENERGETISCHE ONDERSTEUNING

In een vorige Blog had ik het over de energie van het hart. In deze Blog gaan we onze energetisch loep naar de leverenergie richten.
Maar laat ons even beginnen met de belangrijkste functies van de lever op te sommen.

De fysieke rol van de lever voor onze vitaliteit
Je lever zit rechtsboven in je buikholte, naast je maag De bovenkant van je lever ligt tegen je middenrif aan. Je lever is een zeer groot orgaan - het weegt zo'n anderhalve kilo . Je lever is het meest hardwerkende orgaan in het lichaam, heeft het grootste aantal taken en is van groot belang voor onze vitaliteit. Zonder lever kan je niet leven. Zo heeft je lever de volgende belangrijke functies:

Vorming van gal. De lever vormt gal, wat wordt opgeslagen in de galblaas. Als je vet eet, dan trekt je galblaas samen om zo de gal in je dunne darm los te laten. De galvloeistof zorgt in de dunne darm voor een goede afbraak van de vetten.

Koolhydraatstofwisseling. In het voedsel dat je eet, zitten onder andere suikers. Deze suikers zijn niet allemaal direct nodig. De suikers worden daarom naar je lever getransporteerd waar het overschot opgeslagen wordt als glycogeen. Glycogeen kan tijdens inspanning (bijvoorbeeld tijdens sporten) weer omgezet worden naar suikers.

Eiwitstofwisseling. Bij de vertering van je voedsel ontstaan aminozuren. Deze aminozuren worden uit je darm in de bloedvaten opgenomen en getransporteerd naar de lever. De lever kan van deze aminozuren nieuwe eiwitten maken. Deze eiwitten kunnen vervolgens weer door je lichaam gebruikt worden.

Vetstofwisseling. Bij de vertering van je voedsel komen naast aminozuren ook vetzuren vrij. Je kunt verzadigde of onverzadigde vetzuren hebben. De onverzadigde vetzuren kunnen weer gebruikt worden in je stofwisseling of als brandstof. Je lever kan verzadigde vetzuren omzetten naar onverzadigde vetzuren.

Ontgiften en reinigen. In je dagelijkse leven kunnen veel schadelijke stoffen in je lichaam terecht komen. Niet alleen door alcohol drinken, maar ook door het gebruik van medicijnen. Je lever kan deze schadelijke stoffen onschadelijk maken en vervolgens afvoeren via de galvloeistof of urine.

Opslag. Behalve glycogeen (zie koolhydraatstofwisseling) kunnen ook andere stoffen (tijdelijk) opgeslagen worden in je lever. De lever laat ze vervolgens los als je lichaam ze nodig heeft. Bijvoorbeeld: Vetten, Aminozuren, Vitamines en Mineralen.

Indien deze leverprocessen in  het gedrang komen kan er heel wat misgaan en ontstaan er klachten zoals migraine, verminderd zicht of branderige ogen, slechte vertering, PMS, opvliegers, veel plassen, slechte bloedsomloop , vermoeidheid, s'nachts wakker worden tussen 1 en 3 uur, pijnlijke gewrichten …..en de kans is heel groot dat je met een onbalans in de lever je sneller gefrustreerd zal voelen of je sneller gefrustreerd zal voelen.
 
Energiebanen en emoties
In oudere culturen en in energetisch werk zal men soms op basis van emoties weten welke energiebaan in onbalans zijn. Want de energie die nodig is voor een bepaalde emotie is gerelateerd aan een energiebaan en deze energiebaan of meridiaan is op zijn beurt weer verbonden aan een orgaan. De meridianen die een onderdeel zijn van ons energiesysteem leveren als het ware de energetische brandstof aan dat specifieke orgaan. Bij ieder meridiaanpaar behoort een bepaalde emotie. Alhoewel ik het vandaag specifiek over de leverenergie wil hebben som ik toch alle meridiaanpaar emoties even op. 
 
Milt/maag - zorgen en tobben
Longen / Dikke Darm -  verdriet
Nieren / Blaas - angst
Lever / Galblaas - woede
Hart / Dunne Darm - vreugde.
 
Levermeridiaan en emoties 
Volgens Grieks-Romeinse medische opvattingen herkenden men een goed gebalanceerde leverenergie aan de emoties van vreugde, optimisme, enthousiasme en genegenheid. Genegenheid zowel voor jezelf  als voor anderen. Ook in de Traditionele geneeskunde diagnosticeerde men een leveronbalans bij het herkennen van de tegenovergestelde emoties zoals boosheid, frustratie, irritatie, verbittering, wrok, oordeel naar anderen en jezelf, prikkelbaar, zwartgallig, niet kunnen toegeven, onmacht, zelf-kritiek, projectie van gevoelens op anderen. 

Er bestaat dus wel degelijk een belangrijke relatie tussen onze emoties en onze organen. Opvallend hierbij is, dat de emotie die behoort bij een energiebaan (en dus ook bij een orgaan), deze energiebaan (of orgaan) kan uitputten. De energiebanen raken leeg en kunnen het fysieke lichaam of orgaan niet meer voldoende van energie voorzien. Dit betekent dat als we bv. moeilijk boos kunnen worden dit ook kan komen door een zwakke lever. Of anderzijds door constante frustratie of irritatie kunnen we de lever uitputten
Als emoties te veel worden en deze niet meer energetisch en/of psychisch verwerkt kunnen worden, gaat het fysieke lichaam deze emoties verwerken en zal dit leiden tot fysieke klachten. Zo kan dus irritatie, frustratie en boosheid  bijvoorbeeld resulteren in buikpijnen, migraine, oogklachten, opvliegers…. en alle fysieke klachten ten gevolge van slechte leverprocessen zoals hierboven vermeld. Maar ook omgekeerd kunnen emoties een uiting zijn van een fysieke leveroverbelasting zoals bv. een slechte de-toxwerking van de lever door een overmatig gebruik van alcohol, koffie, suikers, transvetten, koolhydraten of bij hormonale onbalans waar de lever de hormonen niet meer kan filteren, aanmaken of afbreken.
 
Een goede leverwerking is dus absoluut nodig voor je energiesysteem en de manier waarop je met het leven en de dagelijkse stress kan omgaan. Energetisch geeft de lever de kracht het bloed en de Qi te verspreiden over het gehele lichaam. De kracht van lever verspreidt Qi naar boven en naar buiten. Een gezonde lever geeft je de DOE kracht, de kracht van manifestatie, de kracht van ACTIE, de kracht van BEWEGING!

Leverenergie en de aura. 
Maar we gaan energetisch nog een stapje verder. De constante fysieke leveroverbelasting en de bovengenoemde leveremoties zoals boosheid en irritatie zullen langzamerhand ook onze aura negatief beïnvloeden. Onze aura is het veld rondom ons dat bestaat uit subtiele energieën en is constant in beweging. Een gezonde aura is altijd in flow, altijd in BEWEGING en staat in voor onze energetisch bescherming. Deze aura wordt door onze enorme toxische levensstijl zeer zwaar belast waardoor de energieën van onze aura gaan stagneren en zich ook toxisch gaan gedragen. Dit heeft tot gevolg dat we onze weerbaarheid verliezen en nog prikkelbaarder worden, ons nog gemakkelijker geïrriteerd gaan voelen en het steeds moeilijker wordt om bewust actie te nemen en de zaken anders aan te pakken.

Want de ACTIE-kracht komt van onze leverenergie!

Zorg voor je leverenergie  
Ik hoef geen verder betoog om jullie proberen te ACTIVEREN om goed voor je lever te zorgen. 
Probeer een halt toe te roepen aan foute voedingskeuzes en onnodige medicatie, sta even stil als je de volgende keer je lichaam overlaad met emotionele toxiciteit van frustratie, irritatie en boosheid. Leer Mindful te kijken naar de "stressen" in je leven.   
Weet dat het nooit te laat is om te veranderen. Alle Energie is transformeerbaar van zodra je ze terug in beweging brengt. Maar besef dat deze kracht van BEWEGING in grote mate afhankelijk is van een gezonde leverenergie. 
   1. Bewustwording is dus de eerste stap
   2. De ACTIE van zelf-zorg en zelf-liefde is de tweede stap. En hoe beter onze leverenergie, hoe beter onze ACTIE-kracht. 

 

Ik reik je hieronder enkele Energy Medicine tools aan die je lever ondersteunen en je Lever Qi flow weer in beweging brengt:

Lever meridiaan spoelen

Je meridianen volgen en spoelen is één van de meest effectieve manieren om je energiebanen open te houden en energetische verstoppingen in de energiebanen te behandelen en te re-activeren. Omdat je meridianen net als je handen dragers van electromagnetische en subtiele energieën zijn, kun je ze beïnvloeden door ze te volgen en te spoelen.

Als je een meridiaan wilt spoelen, gebruik je een open hand, met je handpalm naar je lichaam. Houd contact met de huid of bewaar en afstand van minder van 5 cm. Spoelen ruimt het energetisch afval op en schept ruimte voor nieuwe energie

· Ga met je hand over de levermeridiaan in de tegengestelde stroom richting 1x (eventueel gelijktijdig met de het inademhaling) Dus van eindpunt naar beginpunt.
· Schud je hand af (eventueel gelijktijdig met de uitademhaling)
· Volg de meridiaan 3x in zijn natuurlijke stroomrichting (=van begin tot eindpunt) langzaam en bewust
· Doe dit zowel aan de linker en recht kant van je lichaam daar we aan zowel linker als rechter kant een levermeridiaan hebben.

 

Masseren van de Neurolymfatische reflexpunten

Het masseren van de Neurolymfatische reflexpunten brengt beweging in de lymfestroom en bevordert de afbraak en eliminatie van toxische stoffen in het lichaam. Het masseren van deze reflexpunten bevordert het losmaken en afvoeren van gifstoffen en dus ook je emotionele toxiciteit van boosheid en frustratie.

· Als je even kijkt op de bijgevoegde afbeelding zie je dat het Neurolymfatisch punt van de lever zich bevind onder de rechter borst.
· Masseer dit punt met een stevige druk terwijl je diep ademhaalt. Maar masseer ook de reflexpunten van dunne darm, nieren,dikke darm en long daar deze energieën allemaal een speciale relatie hebben met de leverenergie.
· Zijn deze punten gevoelig of pijnlijk duid dit op stagnatie van energie en heb je de massage zeker nodig. Normaliter zal de gevoeligheid verminderen door ze langer te masseren.

Het venijn uitdrijven

"Het venijn uitdrijven" is volgens mij één van de beste manieren om irritatie en spanning snel uit een je systeem te verwijderen. Op momenten van stress breng je de aandacht naar jezelf en ga je deze stressemoties toelaten en voelen. Vervolgens ga je door de oefening deze energieën verwijderen uit je systeem zodat ze zich niet kunnen vastzetten.
Je kan deze oefening combineren door tijdens de uitademhaling de klanken 'shhhhhhh' te maken, net alsof  iemand tot stilte aanmaant.

Klik op de volgende link waar Dondi Dahlin je de oefening toont.
https://www.youtube.com/watch?v=i4-FcU8CRVg

Gezonde ochtenddrank voor de lever:

's Ochtends een glas lauw water drinken op je nuchtere maag met het sap van een halve citroen heeft ook een zeer goed effect op onze leverenergie.

Citroen stimuleert je lever om meer gal te produceren, zodat je gemakkelijker vetten kan verteren. Bovendien rekent het zuur af met opgestapelde gifstoffen. Extra tip: drink het eerste uur nadien geen koffie of thee.

Het drinken van citroenwater heeft trouwens nog meer voordelen:
· Vermindert het opgeblazen gevoel
· Werkt ook tegen constipatie. Het stimuleert de darmen en injecteert vocht in droge stoelgang.
· Het hydrateert het lymfenstelsel
· De zuren in citroen en de ontsmettende stoffen in honing helpen een slechte adem te counteren.
· Geeft je een stralende huid