'Like'de facebook pagina van'Energie In Balans'en lees wekelijks nuttige energetische tips. 

SCHILDKLIER VERSTERKEN

Naarmate we ouder worden maakt de schildklier minder schildklierhormonen aan. Lichaamsbeweging, voldoende slaap en correcte voeding zijn van wezenlijk belang voor een goede schildklierfunctie. Maar in onze huidige maatschappij is het voornamelijk 'stress' die de schildklierfunctie nadelig beïnvloed. In Eden Energy Medicine leren we dat de drievoudige verwarmer de meridiaan bij uitstek is die het vecht-, vlucht- en bevries mechanisme reguleert. Dit energetisch systeem is ten gevolge van onze constante stress dan ook het meest in onbalans. Energetisch heeft de drievoudige verwarmer een directe impact op de werking van de schildklier, vandaar dat de energetische oefeningen voor de schildklier voornamelijk gebaseerd zijn om het evenwicht in het drievoudigeverwarmer/milt systeem te herstellen. Maar ook specifieke oefeningen voor de schildklier bewijzen hun nut.  (* lees onderaan meer over de functie van de schildklier)

Hierna volgen enkele technieken afzonderlijk of in combinatie om de stress in de schildklier te verminderen en de productie van het schildklierhormoon te verbeteren. Deze oefeningen werken preventief maar worden zeker aangewezen bij reeds aanwezige schildklierklachten. Zelfs wanneer je schildklier verwijderd is blijven deze oefeningen de energie van de schildklier ondersteunen. Omdat de het energieveld na het verwijderen van een orgaan steeds aanwezig blijft.

1.       Doe de drievoudige-verwarmersmoothie (klik naar het Youtube kanaal Energie In Balans )

2.       Masseer stevig de neurolymfatische reflexpunten van de milt. (klik naar mijn Blog voor deze oefening)

3.       Schildklier versterken (klik naar Youtube kanaal van Energie In Balans)  

a. Leg je duim, wijs- en middelvinger van je ene hand in de holte onder je adamsappel op de plaats waar de sleutelbeenderen samenkomen. Leg je vingers van je andere hand op je slaap. Dit zijn de neurovasculaire reflexpunten van de drievoudige verwarmer. Houd deze punten vier tot vijf ademhalingen vast en herhaal dit vervolgens op de andere zijde. Sluit eventueel je ogen zodat je even kan genieten van deze ontspannende positie.

b. Plaats je middelvinger van je ene hand net boven je adamsappel, de middelvinger van je andere hand net onder je adamsappel. Trek vervolgens je de huid van je hals uit elkaar terwijl je gelijktijdig het hoofd wat achterwaarts strekt. Doe deze strekking van de huid over de gehele halsstreek. Doe dit eventueel ook in een diagonale richting.

c. Eindig met het maken van enkele kleine zachte kneepjes in de huid van je hals, rond het gebied van de adamsappel.

 

(*) De schildklier is een klier onder het strottenhoofd dat schildklierhormonen aanmaakt (T4 en T3). Via het bloed gaan die hormonen naar alle lichaamscellen. Alle cellen hebben deze hormonen nodig voor de opname van voedsel zodat ze die kunnen omzetten in energie. Deze hormonen regelen dus het metabolisme van alle lichaamscellen, evenals het groeiproces , warmtehuishouding, het hartritme zelfs de groei van de hersenen. Het kleine kliertje in onze hals zorgt er zo voor dat elke cel en elk orgaan in het lichaam kan functioneren. Schildklierhormonen bepalen ook in welke mate organen gevoelig zijn voor andere hormonen en stimuleren de communicatie tussen de zenuwcellen. T4, T3 en jodium – Het schildklierhormoon T4 wordt in ons lichaam naar behoefte omgezet in het biologisch actieve schildklierhormoon T3. Voor het aanmaken van T4 heeft de schildklier eiwitten en jodium nodig (tussen de 150 en 300 microgram per dag). Jodium komt in kleine hoeveelheden voor in levensmiddelen. Het zit o.m. in zeevis, schaal- en schelpdieren, vlees, broodproducten en een beetje in melkproducten. In sommige landen wordt het zout en/of het brood verrijkt met jodium. In België is dit niet het geval.